Kontakti

Adresa

Rruga Nënë Tereza, Kompleksi
Linda 2, 12000 Fushë Kosovë

Telefonat

+383 49 269 962
+383 45 269 962

Na shkruani